Ællinger

Vi har kun ruget nogle få ællinger ud i år – 25 Khaki Campbell og tre Mignon.  De vokser utroligt hurtigt og bliver varmefri langt hurtigere end kyllinger.

På billedet til venstre ses to Khaki Campbell-ællinger. Der er præcis to uger mellem dem. Ællingen til venstre er 14 dage, ællingen til højre er daggammel. Så meget der sker på bare 14 dage.

På det andet billede ses de tre Mignon – den gule er en sølvvildfarvet, de to mørke er blå vildfarvede.

Og på det tredje billede ses de samme ællinger efter godt og vel to uger.

Share on Facebook