Genetik

Der er ikke meget læsestof – og da slet intet på dansk – om farveavl for ænder og gæs.  Jeg vil her – og på de underliggende sider – forsøge at samle, hvad jeg har kunnet opspore, det meste kommer fra engelske og amerikanske fora, og lidt er min egen og indtil videre sparsomme erfaring.

Kønskromosomerne hos fjerkræ kaldes ikke XX og XY som hos mennesker. Fjerkræ-kønskromosomer kaldes ZZ og ZW.

Og hvor det hos pattedyr (herunder også mennesker) er hannerne med deres XY-kromosomer, der bestemmer kønnet hos afkom, er det hos fugle hunnerne, som bestemmer kønnet hos afkom.

Han-fjerkræ har to ens kønskromosomer, ZZ.
Hun-fjerkræ har to forskellige kønskromosomer, ZW

Visse farver hos fjerkræ er recessive, visse er kønsbundne, og enkelte er både recessive og kønsbundne (f.eks. chokoladefarven hos høns).

Siden Poultry Genetics Theory kan med fordel læses – den kan findes her (følg linket).

Share on Facebook