Ukrudt er godt

De 11 gæslinger elsker ukrudt, og måske vil det for første gang nogen sinde lykkes os at slippe af med ukrudt i kattegården.

Share on Facebook